Zwarte lijst van wanbetalers bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren

Wist jij dat de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank een zwarte lijst van wanbetalers bijhoud? Zo proberen deze instanties schulden problematische schulden in de kiem te smoren.

Hoe werkt de zwarte lijst van wanbetalers?

De zwarte lijst van de Centrale voor Kredieten van Particulieren is een groot register waarin alle betalingsachterstanden van België geregistreerd staan. Wanneer je een schuld of betalingsachterstand oploopt, is de kredietverlener namelijk verplicht om hier een melding van te maken bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren. Het overzicht van wanbetalers wordt ook wel de zwarte lijst genoemd. Een registratie op deze lijst maakt het moeilijk in de toekomst bij (andere) kredietverleners een lening af te sluiten.

Kan ik me een zwarte lijst van wanbetalers laten schrappen?

Het is niet nodig om zelf actie te ondernemen om jezelf van de zwarte lijst te laten schrappen. Wanneer je je openstaande schuld hebt afbetaald, is de kredietverlener namelijk verplicht om binnen acht dagen bericht te sturen naar de Nationale Bank. De registratie blijft vervolgens wel een jaar in het systeem. Dit om te voorkomen dat er te snel nieuwe schulden worden gemaakt.

Kan ik gegevens zwarte lijst van wanbetalers zelf opvragen?

Wil je weten of jij momenteel geregistreerd staat op de zwarte lijst? Het is mogelijk om gratis een overzicht aan te vragen van jouw gegevens. Hierin staan je naam, de kredietverlener, het nummer van de overeenkomst, het geleende bedrag en de toestand van de overeenkomst geregistreerd. Indien je deze gegevens wilt opvragen kan dat online, met behulp van je elektronische identiteitskaart (eID) of met behulp van een schriftelijke aanvraag. Let op: een kopie van de voor- en achterkant van je identiteitskaart zijn daarbij verplicht. Ook kun je bij het loket van de Nationale Bank je gegevens bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren opvragen. Telefonisch gegevens opvragen is niet mogelijk.

Problemen met zwarte lijst van wanbetalers

Wanneer je vermoed dat er onterecht een vermelding op de zwarte lijst is gemaakt, dan kun je hier een rechtzetting voor aanvragen. Dit moet schriftelijk gebeuren. Er kan dan worden nagegaan wat er precies aan de hand is en er wordt dan navraag gedaan bij de betrokken instanties. Echter is de informatie in de meeste gevallen correct.

Gevolgen zwarte lijst van wanbetalers

Een registratie op de zwarte lijst heeft het gevolg dat het niet mogelijk is om zomaar een nieuwe lening af te sluiten. De reden daarvoor is om te zorgen dat men niet teveel leningen afsluit die men niet kan betalen. Dit kan namelijk leiden tot ernstige schulden die men niet meer zelf kan oplossen. Wanneer jij het idee hebt dat je tegen betalingsproblemen aanloopt is het verstandig om contact op te nemen met de Gemeentelijke Kredietbank. Zij bieden gratis hulp en advies bij schulden, in de vorm van budgetcursussen, schuldsanering en toetreding tot het wettelijke schuldtraject. Een afspraak is gratis en vrijblijvend.

Heb jij wel eens een registratie op de zwarte lijst opgelopen?