Wanneer heb je recht op een bijstandsuitkering?

Vraag jij je af hoe het zit met recht op een bijstandsuitkering? We bespreken in dit artikel de voorwaarden om bijstand te ontvangen.

Heb ik recht op een bijstandsuitkering?

Bevind jij je in een financieel lastige situatie en vraag jij je af of je recht hebt op een bijstandsuitkering? Als jij niet genoeg inkomsten hebt om in je levensbehoeften te voorzien en niet in aanmerking komt voor en andere uitkering, kan het zijn dat je recht op een bijstandsuitkering hebt. We bespreken hieronder de voorwaarden waar je aan moet voldoen!

De voorwaarden voor recht op een bijstandsuitkering

Je hebt recht op een bijstandsuitkering als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
– Je bent woonachtig in Nederland en geregistreerd op een Nederlands adres
– Je bent 18 jaar of ouder
– Je hebt te weinig inkomen om in je levensbehoeften te voorzien (let op: inkomen van partner en huisgenoten telt ook mee)
– Je hebt geen recht op een andere uitkering
– Je woont niet in een huis van bewaring of de gevangenis
– Je doet mee aan activiteiten die uw gemeente aanbiedt voor het vinden van werk

Hoe zit het met de hoogte van het inkomen bij recht op een bijstandsuitkering?

Om te bepalen of je recht hebt op bijstand, speelt het inkomen dus een belangrijke rol. Ook wordt er gekeken naar vermogen en spaargeld. Wanneer dit voldoende is, zul je dit moeten aanwenden om in je levensonderhoud te voorzien en heb je geen recht op bijstand. Pas als dit geld op is, maak je aanspraak op een bijstandsuitkering. Hoeveel dit maximale vermogen precies omvat, hangt af van de situatie. Voor een gezamenlijke huishouding ligt het bedrag bijvoorbeeld op €11880, voor een alleenstaande op €5940. Ook een huis wordt gezien als een deel van het eigen vermogen. Er wordt daarbij gekeken naar de huidige waarde (overwaarde) min de nog openstaande hypotheek.

Kan ik een bijstandsuitkering aanvragen als ik dakloos ben?

Om een bijstandsuitkering aan te kunnen vragen, heb je een adres nodig. Een bijstandsuitkering aanvragen zonder een vast adres, kan alleen bij een aantal centrumgemeenten. Deze gemeente kan je vertellen wat de precieze voorwaarden zijn om een adres en bijstand te krijgen.

Kortom, om in aanmerking te komen voor een bijstandsuitkering moet er aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. Wanneer je recht hebt op een andere uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een AOW uitkering, dan maak je per definitie geen aanspraak op een bijstandsuitkering.
Heb jij nog vragen over (het aanvragen van) een bijstandsuitkering? Bekijk de website van de Rijksoverheid voor meer informatie.