Wat is loonbeslag en wat kan ik ertegen doen?

Wellicht heb jij je wel eens afgevraagd wat loonbeslag precies inhoudt. Bijvoorbeeld wanneer je ermee te maken krijgt als je een rekening niet hebt betaald. In dit artikel leggen we uit wat het precies is en wat je ertegen kunt doen!

Loonbeslag in Nederland

Wanneer je te maken krijgt met loonbeslag, dan praten mensen daar vaak niet over met anderen. Er rust nog steeds een taboe op het onderwerp schulden. Maar wanneer beslag wordt gelegd op je loon door een schuldeiser, is het belangrijk om direct actie te ondernemen. Loonbeslag komt namelijk vaker voor dan je denkt: in 2013 ging het om 500.000 situaties waarin loonbeslag werd gelegd en dit aantal stijgt alleen maar. Hieronder meer over de rechten en plichten in een dergelijke situatie.

Verschillende soorten beslag op je loon

Er bestaan twee soorten loonbeslag: executoriaal en conservatoir. Executoriaal beslag betekent dat een rechter in een vonnis heeft uitgesproken dat jij een bepaald bedrag moet terugbetalen aan de schuldeiser. Je werkgever zal dan een deel van jouw salaris moeten afdragen aan de deurwaarder.

Als het gaat om conservatoir beslag, heeft de schuldeiser bij de rechter verzocht om loonbeslag omdat de rekening anders waarschijnlijk niet meer betaald zal worden. Dit moet worden uitgezocht en tot die tijd ben jij bij deze vorm van beslag niet verplicht om te betalen tot er een definitief rechterlijk vonnis is uitgesproken. Ga dus na om welke vorm van loonbeslag het gaat. Let op: stichting DUO en Centraal Justitieel Incassobureau kunnen beslag leggen zonder tussenkomst van de rechter, je bent dus altijd verplicht te betalen.

Waarop mag beslag gelegd worden?

In principe valt het hele salaris onder loonbeslag. Maar wel zijn er regels die bepalen dat loonbeslag niet zover mag gaan dat jij niet meer in je levensonderhoud kunt voorzien. Er is een bedrag vastgesteld dat je mag houden wat de beslagvrije voet wordt genoemd. Dit deel van je salaris mag je houden voor (minimaal) levensonderhoud en vaste lasten. In de praktijk komt het neer op 90% van het bijstandsniveau. Achterstallige betalingen, periodieke betalingen en werkgeverspremie (bij achterstallig salaris) vallen niet onder het loonbeslag. Om het heft in eigen handen te houden is het nuttig om na te gaan op hoeveel beslagvrije voet jij recht hebt en te zorgen dat dit bij alle partijen duidelijk is.

Bespreek loonbeslag met je werkgever

Wanneer je te horen krijgt dat er loonbeslag wordt gelegd, zul je dit moeten opbiechten aan je werkgever. Deze is namelijk verplicht om hieraan mee te werken. Het is natuurlijk het beste als jij dit zelf aan je werkgever vertelt en de situatie kunt uitleggen, in plaats van dat je werkgever dit van een deurwaarder moet horen. Een werkgever mag overigens bij wet een werknemer niet ontslaan wegens loonbeslag. Wanneer een werkgever dreigt met een ontslag, kun je het beste zo snel mogelijk een juridisch adviseur inschakelen.